Vykdomi projektai

DESE-logo_RGB

2013 m. balandžio 9 d. G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ parengė vietos projektą  „G. Kanaševičiaus personalinės įmonės „DESĖ“ plėtra“ paramai gauti pagal Žuvininkystės regiono 1010-2013 metų vietos plėtros strategijos I prioriteto „Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas“ 1.1. Priemonę „Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra“.

Vietos projekto vykdytojui teisės aktuose ir Paramos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis finansuojama iki 174 000 Lt (arba 80 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų iš Strategijos vykdytojo Žuvininkystės regionos vietos veiklos grupės „Vilkauda” paramos vietos plėtros strategijai ,,Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinti, gautos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“, lėšų.

Projekto tikslas – įdiegti modernią patalpų vėsinimo ir drėgmės sugėrimo įrangą. Įdiegus naują įrangą, bus automatiškai palaikoma nustatyto rėžimo temperatūra ir oro drėgnumas žuvų apdirbimo cecho patalpose. Tokios sąlygos leis gaminti platesnio asortimento ir aukštesnės kokybės produkciją. Be to, bus užtikrinta produkcijos, kaip maisto produktų, sauga. Įrengimai yra naujos kartos, jų dėka planuojama 15-20 proc. sumažinti elektros energijos suvartojimą.

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Naujažerio kaimas Žaslių seniūnija Kaišiadorių raj. sav.

2011 m. G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ pateikė paraišką Valstybės biudžetinei įstaigai Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, projektui „Vakuuminės pakavimo linijos su terminiu indelio formavimu diegimas G.Kanaševičiaus personalinėje įmonėje „Desė“ įgyvendinti. Paraišką buvo teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ supaprastintas taisykles. 2011 m. lapkričio 5 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BRI-1190 G.Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ buvo skirta 174.000,00 Lt., iš kurių 130.500,00 Lt. buvo skirta iš Europos žuvininkystės fondo bei 43.500,00 Lt. Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Visa projekto suma 310.752,00 Lt.

Projekto metu buvo įsigyta nauja vakuuminė pakavimo linija su terminiu indelio formavimu, leidžianti didinti produkcijos asortimentą – su naująją linija produkciją galima pakuoti nuo 250 g iki 1 kg masės pakuotėse. Gamybos metu sumažėjęs sugadinamos pakuotės kiekis, leidžia išvengti broko, mažina gaminių savikaina, didina darbo našumą. Naujai įdiegta linija gerina produkcijos ir paslaugų kokybę, o tai didina įmonės konkurencingumą tiek vidaus, tiek išorės rinkose.

Susisiekime