Kontaktai

Įmonės telefono numeris
+370-346-44300

Užsakymų skyrius
El.paštas: uzsakymai@dese.lt

Personalo skyrius 
El.paštas: personalas@dese.lt

Buhalterija
El.paštas: jurate@dese.lt

Kokybės vadovas 
El.paštas: vbilida@dese.lt

Gamybos vadovė 
El.paštas: audrone@dese.lt

Prekybos vadovė
El.paštas: lina.pilkiene@dese.lt

Projektų vadovas 
El.paštas: alygijus@dese.lt

Susisiekime